Akasha’s College … is een onafhankelijk opleidingsinstituut. Akasha College ontwikkelt al meer dan 20 jaar eigen lesmateriaal. Sinds januari 2019 zijn de rijschool en het College opgesplitst in twee bedrijven. Het College zet zich onder leiding van Anne Muller in voor het duurzaam opleiden, (door-) ontwikkelen en begeleiden van (semi-) professionals: paard, ruiter, trainer, instructeur en eigenaar. Akasha College organiseert expertdagen en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. De opleiding WZ is door het CRKBO, Centraal Register Kort beroeps Onderwijs erkend.

Over het ontstaan van de opleiding WOW Zitcoach

Al in 1997 organiseert Akasha College haar eerste meerdaagse bijscholing voor instructeurs. Akasha’s initiatiefneemster en hoofddocent Anne Muller (1963) introduceert naast het bekende werk onder andere nieuwe communicatietechnieken (NLP, SMART) en een manier om heel eenvoudig de zit van de ruiter te beoordelen. Het Akasha Diagnose Protocol. Tussen 2004 en 2009 verdiept Akasha’s College zich meer en meer in (stress-) fysiologie, biomechanica, digitale ‘meten is weten’ techniekenen humane bewegingsleer. Akasha’s College volgt ontwikkelingen in de wetenschap op de voet. Ze toetst haar lesmateriaal doorlopend aan de uitkomsten van de moderne technische en digitale mogelijkheden, teugeldrukmeters, zadelmeetsystemen, hartslagmeters, gangbeeld analyses….De Akasha Zitcoach opleiding wordt nog meermaals gegeven en vanaf 2009 zelfs jaarlijks tot en met 2013. Vanaf mei 2019 maakt de opleiding een frisse herstart. Na 5 jaar uitsluitend te hebben gewerkt aan de verdieping van het lesmateriaal op basis van inzichten uit de leertheorie en meer staat er nu een zeer compleet interactief digitaal pakket aan Lesboeken Paard klaar voor elke student. Akasha’s WOW Zitcoach opleiding is in principe bedoeld als vervolgopleiding voor professionals die al beschikken over een erkend instructeursdiploma. Voor reeds ervaren lesgevers die zich verder willen verdiepen en specialiseren. Studenten die nog allround (manege-) vakvaardigheden en achtergrond kennis tekort komen voor het maken van een aansluiting met WOW Zitcoach opleiding adviseren wij eerst meer kennis en vaardigheid te verwerven door het lezen van en uitvoeren van opdrachten uit de www.lesboekenpaard.nl.

Lesboekenpaard.nl

Lesboekenpaard.nl kwam tot stand mede dankzij de digitale mogelijkheden van nu, maar vooral dankzij een breed netwerk van zwaar voor ons goede doel zwoegende paardenvrienden, collega’s,specialisten, wetenschappers, MBO docenten, stagiaires en alle andere vrijwilligers. Lesboekenpaard.nl voor MBO en Beroepsopleiding 18+: een enorme interactieve digitale database staat elke docent en student doorlopend ter beschikking. Een waardevol naslagwerk voor de elke professional (in opleiding). De door Akasha’s College ontwikkelde Lesboeken volgen de inhoud van het Kwalificatie Dossier Paard op de voet. Alsmede geeft ze rekenschap aan alle sectorale richtlijnen en veiligheidseisen alsmede de richtlijnen voor paardenwelzijn van de International Society for Equitation Science (ISES). De docent die zijn materiaal niet zelf hoeft samen te stellen maar kan putten uit Lesboekenpaard.nl heeft veel meer tijd te besteden met en voor de student. De Lesboeken bestaan nu al uit meer dan 1000 Kennis, Instructie en Praktijkkaarten, allen voorzien van verwerkingsvragen. Op verzoek kunnen kaarten worden toegevoegd of aangevuld.

Akasha’s Cursussen

Akasha’s College ontwikkelde tevens de WOW Rijden op een Beloning cursussen voor (her) startende kinderen en volwassenen. Met honderden simpele, unieke illustraties, die aansprekend en vanzelfsprekend zijn voor ruiters op elk niveau en van elke leeftijddoorlopen de ruiters een compleet stappenplan van (opnieuw) de eerste begroeting met een paard ooit… tot en met galop. Deze cursussen worden in een groep (max 8 pers) of privé gegeven op Akasha’s Rijschool of door de WOW Zit-Coaches van voorgaande opleidingsjaren.